JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A www.homework.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

A Pro-Due Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Pro-Due Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Pro-Due Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.homework.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Pro-Due Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A weboldalt a Pro-Due Kft. ’adott állapotban’ nyújtja, és a Pro-Due Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Pro-Due Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Pro-Due Kft-nek elfogadja, hogy a Pro-Due Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Pro-Due Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A honlapon található bármely információ nem, értelmezhető ajánlattételként vagy ígérvényként. A tényleges eredmények és fejlesztések jelen tájékoztatástól jelentős mértékben eltérhetnek.

Szerzői jog: A Pro-Due Kft. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Pro-Due Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Pro-Due Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Pro-Due Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.